Warunki uczestnictwa w Kongresie

 • Koszt uczestnictwa w kongresie poza promocją wynosi w wersji podstawowej 299 zł brutto /osobę.
 • Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 111 lub justyna.lewandowska@forum-media.pl. Prosimy o kontakt w sytuacji zgłaszania więcej niż 5 osób – wtedy indywidualnie dobierzemy rabat.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia za pośrednictwem tej strony internetowej lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Wydawnictwa.
 • Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową.
 • Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana na adres e-mail Zamawiającego przed terminem konferencji. Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia na tej stronie internetowej.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty. W przypadku braku płatności przed konferencją w terminie 7 dni po terminie konferencji Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy. Należy o tym fakcie poinformować organizatora wysyłając mail adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem/konferencją.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od planowanej daty konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

 

Powrót